Brendovi koji pokreću...

Socijalna i društvena odgovornost

Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom

U sklopu društvene odgovornosti, kompanija AGAPE Limited d.o.o. podržava zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Verujemo da na ovaj način doprinosimo da se ova kategorija stanovništva na ravnopravnim osnovama uključi u društvo a omogućavanje prava na rad i napredovanje u karijeri jeste jedan od najvažnijih segmenata.